LŲrdag 22 September 2018

 

 

The opening of Magnus Ladulas grave  
   

Innehåll

Aktuellt
Pågående produktioner

-  Galo Salstation
-  SVT Documentary 2x58 min WW2
-  Vikingaliv
-  KulTur
-  The death of Charles XII
-  Halsokoden
-  Inner
-  Mindfulness
-  Sankt Erik
-  Slottet renoveras
-  The opening of Magnus Ladulas grave
-  Utgr√§vningarna i Varnhem

Tidigare produktioner
Företagsinfo
Projektgalleri
Partners/kontaktnšt
Kontakta Svea

Svea Television

Brahegatan 26
114 37 Stockholm

Epost: info@sveatv.se
Tel: +46 708 14 54 00

 

 

 

 

 

 
 

Om familjen som grundade Sverige

År 2002 öppnandes Birger Jarls grav på initiativ av Christian Arnet DNA-teknik kunde nästintill bekräfta att man funnit Birger Jarl i graven . Det finns bara ett sätt att slutgiltigt klara ut identifieringen och det är att jämföra analysresultaten från kvarlevorna i Varnhem med kända nära släktingar till Birger jarl. Dessa personer antas vara gravlagda i Riddarholmskyrkan i Stockholm I graven finns kvarlevor av flera individer som antas vara Magnus Ladulås, hans drottning Helvig och deras dotter Rikissa. Här vilar sannolikt även Magnus broder Valdemar. Med DNA-analys ska nu personerna i graven identifieras. Det hela dokumenteras av Svea Television